• +420 558 632 161
  • lesostavby@lesostavby.cz
  • iN
  • F
  • Y

LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍSTEK a. s.

Firma Lesostavby Frýdek Místek a. s. vznikla v roce 1992. V současné době je moderní a stabilní soukromou firmou působící v oblasti stavební výroby a lesnictví.

Strukturu firmy Lesostavby Frýdek-Místek a. s. tvoří tři samostatné divize:

divize stavební

V oblasti stavebnictví jsme klasickou stavební firmou střední velikosti, která je zaměřena především na provádění speciálních prací na vodních tocích, výstavbu a opravy komunikací a inženýrské stavby se zaměřením především na zemní práce, kanalizace, parkové úpravy, výstavbu sportovních hřišť, máme zkušenosti s výstavbou golfových areálů.

divize lesnická

V oblasti lesnictví provádíme kompletní lesnické práce pro vlastníky lesů a to od těžby a přibližování dříví až po pěstební práce a produkci lesních školek. Průměrný roční obrat firmy se pohybuje v objemu přes 1 miliardu Kč, v sezóně zaměstnává až 300 zaměstnanců.

divize servisních dílen

Tým zkušených mechaniků a techniků střediska dílen zajišťuje údržbu, provozuschopnost a servis pro flotilu dopravních a mechanizačních prostředků v rámci celé akciové společnosti. Kvalifikovaný tým je tu i pro externí zákazníky.

 

LESOSTAVBY FRÝDEK-MÍSTEK a. s.

Chceš se k nám přidat?

Pracovní pozice

Novinky

Všechny novinky

Divize stavební

+420 602 558 903
Stavební práce

Divize lesní

+420 606 771 248
Lesní práce

Divize servisní

+420 602 704 394
Servisní práce

Divize dopravní

+420 774 633 226
Doprava