• +420 558 632 161
 • lesostavby@lesostavby.cz
 • iN
 • F
 • Y

divize lesní

Divize lesnická je dlouhodobě zaměřena na kvalitní provedení odborných lesnických činnosti pěstebního i těžebního charakteru. Jednotlivá střediska disponují odborným personálem i moderní lesnickou technikou. Cílem je poskytování kvalitních služeb komplexního i dílčího charakteru dle přání a požadavků zakazníka.


divize lesní

Lesnická činnost

16. 09. 2020

 

 

Těžba dříví

Provádíme a zajišťujeme služby v těžební činnosti jak na smluvních jednotkách státního podniku Lesy České republiky, tak v porostech obecních nebo na soukromých majetcích.

Přibližování dříví

K přibližování využíváme především vlastních prostředků provozovaných střediskem mechanizace ale i prostředků ostatních soukromých subjektů.

Pěstební činnost

Kromě těžebních prací provádíme rovněž práce pěstební, které mj. zahrnují:

 • ochranu a obnovu lesa
 • výchovu mladých lesních porostů formou prořezávek a prostřihávek
 • výchovné zásahy charakteru probírek až do mýtního věku
 • ochranu proti buřeni a ochranu kultur proti zvěři
 • oplocování lesních kultur
 • úklid klestu
 • vyvětvování porostů
 • výsek nežádoucích dřevin
 • zpřístupnění porostů
 • dočišťování plochy po těžbě

Chceš se k nám přidat?

Pracovní pozice

Novinky

Všechny novinky

Divize stavební

+420 602 558 903
Stavební práce

Divize lesní

+420 606 771 248
Lesní práce

Divize servisní

+420 602 704 394
Servisní práce

Divize dopravní

+420 774 633 226
Doprava