• +420 558 632 161
 • lesostavby@lesostavby.cz
 • iN
 • F
 • Y

divize stavební

Střediska HSV ve Frýdku Místku, Jablunkově a Brance u Opavy provádějí veškeré stavební práce za pomocí vlastních pracovníků, využitím dopravních a mechanizačních prostředků divize dopravy a mechanizace.

divize stavební

Opravy a rekultivace vodních toků

18. 09. 2020

Úprava a údržba vodních toků tvoří tradiční výrobní program naší společnosti. Své bohaté zkušenosti využíváme při pracích na horských bystřinách i na velkých vodních tocích a vodních nádržích.

 

Zejména provádíme tyto práce a konstrukce:

 • výstavba a rekonstrukce příčných objektů ve vodních tocích (kamenné, betonové a dřevěné prahy, stupně, jezy)

 • podélné opevnění břehů kamennými záhozy, rovnaninami, kamennou dlažbou a drátokamennými konstrukcemi

 • revitalizace vodních toků, jejímž cílem je napravit nevhodně provedené úpravy směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu.

 • odstraňování povodňových škod a s výstavbu protipovodňových hrází (zemní, betonové)

 

Nejčastěji používané technologie úpravy toku:

 

Těžké úpravy

 • kamenné nebo prefabrikované opevnění

 • kamenné nebo betonové stupně

 

Středně těžké úpravy

 • kombinace kamenného a vegetačního opevnění

 • výstavba dřevěných objektů

 

Lehké úpravy

 • kombinace dřevěných prvků s vegetačním opevněním

Kontaktujte

Zaslat poptávku
Ing. Petr Kuzma

Ing. Petr Kuzma

Vedoucí výroby

kuzma@lesostavby.cz

+420 724 478 989

Poptávka

Poptávka odeslána

Chceš se k nám přidat?

Pracovní pozice

Novinky

Všechny novinky

Divize stavební

+420 602 558 903
Stavební práce

Divize lesní

+420 606 771 248
Lesní práce

Divize servisní

+420 602 704 394
Servisní práce

Divize dopravní

+420 774 633 226
Doprava